Home

UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA) ORGANIZOHET SALLONI I PARË I DIKSUTIMIT “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS” ORGANIZOHET SALLONI I TRETË I DISKUTIMIT “KONTRACEPSIONI DHE MENOPAUZA” TAKIM ME ANËTARËT E ASAMBLESË KOMUNALE TË PRISHTINËS TAKIM ME ANËTARËT E ASAMBLESË KOMUNALE TË PRIZRENIT 5 vjetori i themelimit të K10

Informatat e Koalicionit K10

Koalicioni K10 është krijuar si reagim ndaj gjendjes së vështirë në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, sidomos shëndetin seksual dhe riprodhues. Ky koalicion është përbërë nga dhjetë organizata jo-qeveritare për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese, përkrahur nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), Zyra në Kosovë.

Shëndeti seksual dhe
riprodhues

Shëndeti i mirë seksual dhe riprodhues nënkupton mirëqenien e plotë fizike, mendore dhe sociale në të gjitha aspektet që lidhen me sistemin riprodhues. Kjo nënkupton që individët kanë jetë seksuale të shëndetshme, aftësinë e riprodhimit, dhe lirinë e vendosjes, nëse duan, mbi kohën, mënyrën dhe shpeshtësinë që duan të bëjnë këtë.

Edukimi Seksual

Mungesa e informimit dhe ofrimit të shërbimeve për shëndetin riprodhues ndikojnë në shëndetin e nënave dhe foshnjave, mungesën e planifikimit familjar, gjendjen e fertilitetit, lindjet e hershme, dhe paraqitjen e sëmundjeve që mund të parandalohen.

5

Na Kontaktoni

 

Tel: + 383 49 110 333

info@k10-ks.org

Rr. Rexhep Mala nr.72 10000 Prishtinë

4

Buletini yne

Abonohu per njoftime!